Na ovoj stranici objasničemo znaćenje linije punokrvnih arapskih konja

Posto smo ljubitelji cisto egipatske krvne linije, objasničemo prvo šta su ASIL, čisto egipatski i Blue List linije. 

Kasnije dopuničemo ovu stranicu  sa poljske, ruske, španske, crabbet i Babson linije kao i drugih.

 

 


 

           ASIL -  konji su oni konji koji se u svakoj svojoj liniji svojih predaka vraćaju na konje iz originalnih uzgojinih oblasti u orijentu.

U suštini, svaki punokrvni arapski konj bi trebalo da bude Asil, međutim u Evropi se dešavalo da se kod pojedinih konja njihova porekla završavaju do nepoznatih konja, ili zato što su u 19-om veku nepropisano evidentirana grla, ili su se porekla izgubila zbog ratova u 20-om veku. Zbog toga postoje punokrvni arapski konji koji ne mogu da se vraćaju besprekorno na arapske zemlje. Može se pretpostaviti da svi poljski, ruski, francuski i španski konji, koji imaju takvog konja u svom pedigreu, nisu Asil. Svi konji koji su uvezeni u toku 20-og veka iz originalnih uzgojinih orijentalnih regiona su Asil. (Dokumentacija je na Bliskom Istoku bila jako retka, tako da su se precima usmeno, s kolena na koleno, objašnjavali detalji pedigrea njihovih konja). Arapski konji koji su Asil nadziru razne klubove, kao što je na primer Asil Club.


             Čisto egipatski - su svi Asilni punokrvni arapski konji koji dodatno u svakoj svojoj liniji svog porekla ispunjavaju sledeće uslove:

a) Konji koji su od Abbas Pashe I ili Ali Pasha Sherif uzgojeni ili si bili u njihovim vlasnistvu,

b) Konji koji su bili glavni u uzgoju i u vlasništvu RAS/EAO i imaju registarski broj koji se može naći u matičnim knjigama od RAS/EAO od prvog izdanja, od strane 45. Izuzetak su pastuvi Registan i Sharkasi, jer u njihovom poreklu postoje elementi koji nisu u skladu sa ciljevima Pyramid Society Europe,

c) Konji (osim već gore navedenih Registan i Sharkasi) koji su iz privatnih egipatskih uzgoja i direktno su uvezeni pre nego što je EAO pravio kontrole u privatnim uzgojima i dokumentovao grla u matične knjige, EAO- IV izdanje. Organizacija čisto egipatskih punokrvnih arapskih konja je Pyramid Society.

 

          Blue List - Plava lista, takozvana Blue List je lista u kojoj se nalazi spisak konja koji su evidentirani od 1950-ih do 1960-tih godina od gospođe Jane Liewellyn Ott u takozvanom Plavom katalogu (Blue Arabian Horse Catalog). Ta lista je bila prvi pokušaj da se Asilni arapski konji u celom svetu evidentiraju. Cilj kataloga je bio održavati uzgoj i linije po beduinskim plemenima koji potiču iz Saudi arabije. Nažalost, gospođa Ott nije stigla da sve konje evidentira, tako da je knjiga zatvorena.

Konji u Plavom katalogu su evidentirani u dve kategorije, a to su: Blue List i Blue Star. Porekla obe kategorije su ista, samo što konji iz Blue Star liste nemajiu registrovanu Muniqi krv, dok u Blue List postoje konji koji sadrže Muniqi krv koja može da varira i do 100% NEWS 

 

Welcome to your new home 

dear princess 

Halima al Sahab